Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Τιμολόγιο Υπηρεσιών ΔΕΥΑΜ Δήμου Μαλεβιζίου

Α.  Τιμολόγια Τελών Ύδρευσης
Ι.  Τιμολόγιο τελών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Γαζίου (πρώην Δήμος Γαζίου)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]Πάγιο συντήρησης υδρομέτρου: 5,50 € + Φ.Π.Α.
1. Τιμολόγιο οικιακής χρήσης, Υπηρεσιών Δήμου Μαλεβιζίου και Δημοτικές Επιχειρήσεις αυτού, Εκκλησίες, Μοναστήρια, Νεκροταφεία
2. Κατηγορία Πολυτέκνων με 4 παιδιά και Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, για την παροχή υδροδότησης της μόνιμης κατοικία τους
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]Έκπτωση 50 % επί της αξίας υπολογισμού των κυβικών του τιμολογίου οικιακής χρήσης + Φ.Π.Α.
3. Κατηγορία Πολυτέκνων με 3 παιδιά, για την παροχή υδροδότησης της μόνιμη κατοικία τους
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]Έκπτωση 25 % επί της αξίας υπολογισμού των κυβικών του τιμολογίου οικιακής χρήσης + Φ.Π.Α.
4. Κατηγορία μονογονεϊκές οικογένειες, για την παροχή υδροδότησης της μόνιμης κατοικίας τους
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]Έκπτωση 25 % επί της αξίας υπολογισμού των κυβικών του τιμολογίου οικιακής χρήσης, που πληρούν τα όρια και τις προϋποθέσεις του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 128 Β 24-01-2017). Προϋπόθεση για την πληρωμή του εκάστοτε λογαριασμού είναι η προσκόμιση επικαιροποιημένου εγγράφου – βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές.
5. Τιμολόγιο Επαγγελματικής Στέγης (κάθε μορφής επιχείρηση ανεξαρτήτου καταναλώσεως)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]1,62 € ανά κυβ. νερού + Φ.Π.Α.
6. Ιατρεία, Σχολεία, Μουσεία, Ν.Π.Δ.Δ. (ανεξαρτήτου καταναλώσεως)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]0,72 € ανά κυβ. νερού + Φ.Π.Α.
7. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Δ.Ε. Γαζίου (χρέωση με τιμολόγιο Επαγγελματικής Στέγης δηλ. ανεξαρτήτου καταναλώσεως)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]1,62 € ανά κυβ. νερού + Φ.Π.Α.
8. Τιμολόγιο ξενοδοχειακών μονάδων (ανεξαρτήτου καταναλώσεως)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]2,34 € ανά κυβ. νερού + Φ.Π.Α.
ΙΙ.  Τιμολόγιο ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Κρουσώνα & Τυλίσου (πρώην Δήμοι Κρουσώνα & Τυλίσου)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]Πάγιο συντήρησης υδρομέτρου: 5,50 € + Φ.Π.Α.
1. Τιμολόγιο οικιακής χρήσης
2. Κατηγορία Πολυτέκνων με 4 παιδιά και Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, για την παροχή υδροδότησης της μόνιμης κατοικία τους
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]Έκπτωση 50 % επί της αξίας υπολογισμού των κυβικών του τιμολογίου οικιακής χρήσης + Φ.Π.Α.
3. Κατηγορία Πολυτέκνων με 3 παιδιά, για την παροχή υδροδότησης της μόνιμη κατοικία τους
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]Έκπτωση 25 % επί της αξίας υπολογισμού των κυβικών του τιμολογίου οικιακής χρήσης + Φ.Π.Α.
4. Κατηγορία μονογονεϊκές οικογένειες, για την παροχή υδροδότησης της μόνιμης κατοικίας τους
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]Έκπτωση 25 % επί της αξίας υπολογισμού των κυβικών του τιμολογίου οικιακής χρήσης, που πληρούν τα όρια και τις προϋποθέσεις του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 128 Β 24-01-2017). Προϋπόθεση για την πληρωμή του εκάστοτε λογαριασμού είναι η προσκόμιση επικαιροποιημένου εγγράφου – βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές.
5. Κατηγορία επιχειρήσεων ΒΙΟ.ΠΑ (ανά κυβ. νερού ανεξαρτήτου καταναλώσεως)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]Χρέωση 1,20 € + Ε.Τ.Υ. 80% + Φ.Π.Α.
6. Τιμολόγιο Επ. Στέγης (κάθε μορφής επιχείρηση ανεξαρτήτου καταναλώσεως)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]0,90 € ανά κυβ. νερού + Ε.Τ.Υ. 80% + Φ.Π.Α.
Β.  Λοιπά τιμολόγια ύδρευσης για όλο το Δήμο Μαλεβιζίου
1. Δαπάνη διακλάδωσης παροχής υδροδότησης (Άρθρο 14 παρ.2)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]150,00 € + Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων και των υλικών)

2. Τέλος σύνδεσης υδρομετρητή (Άρθρο 14 παρ. 2)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]30,00 € + Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων και των υλικών)

3. Δαπάνη μετατόπισης υδρομετρητή (Άρθρο 5, ενότητα Β, παρ. 2)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]50,00 € + Φ.Π.Α

4. Δαπάνη μετατροπής παροχής (Άρθρο 5, ενότητα Β, παρ. 1)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]30,00 + Φ.Π.Α

5. Δαπάνη μεταφοράς παροχής (Άρθρο 5, ενότητα Α, παρ. 2) & (Άρθρο 15 παρ. 4)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]80,00 + Φ.Π.Α

6. Τέλος ελέγχου λειτουργίας υδρομέτρου (Άρθρο 6 παρ. 5) & (Άρθρο 21 παρ. 3)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]30,00 € + Φ.Π.Α

7. Δαπάνη αντικατάστασης υδρομετρητή (Άρθρο 21 παρ. 9)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]50,00 + Φ.Π.Α

8. Τέλος επανασύνδεσης υδρομετρητή (Άρθρο 17 παρ. 3)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]30,00 + Φ.Π.Α

9. Τέλος αποκάλυψης φρεατίου (Άρθρο 8 παρ. 3)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]30,00 + Φ.Π.Α

10. Εγγύηση χρήσης υδρομετρητή 1/2" (Ισχύει μόνο για τους ενοικιαστές) (Άρθρο 16 παρ. 1,2)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]200,00 + Φ.Π.Α

11. Εγγύηση χρήσης υδρομετρητή 1" (Ισχύει μόνο για τους ενοικιαστές) (Άρθρο 16 παρ. 1,2)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]300,00 + Φ.Π.Α

12. Πρόστιμο κλοπής νερού χωρίς υδρομετρητή (Άρθρο 22 παρ. 1,2) & (Άρθρο 2 παρ. 4)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]Tο διπλάσιο τις κατ΄ εκτίμηση κατανάλωσης, με ελάχιστη χρέωση 250 κυβ. + Φ.Π.Α

13. Πρόστιμο μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (Άρθρο 6 παρ. 3 & Άρθρο 2 παρ. 10)
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]100,00 € + Φ.Π.Α

14. Τέλος αντικατάστασης διακόπτη
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]30,00 € + Φ.Π.Α

15. Τέλος αποκατάστασης ασφάλτου, με υπόστρωμα, ανά τρέχων μέτρο
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]30,00 € + Φ.Π.Α

16. Ελάχιστη χρέωση ανά ώρα εργασίας υδραυλικού
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]30,00 € + Φ.Π.Α.

17. Ελάχιστη χρέωση ανά ώρα εργασίας βοηθού υδραυλικού
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]20,00 € + Φ.Π.Α.

18. Ελάχιστη χρέωση ανά ώρα εργασίας εκσκαφέα με χειριστή, χωρίς σφύρα
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]35,00 € + Φ.Π.Α.

19. Ελάχιστη χρέωση ανά ώρα εργασίας φορτηγού
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]35,00 € + Φ.Π.Α.

20. Προσαύξηση σε ανεξόφλητους λογ/σμούς: 1% μηνιαίος (Άρθρο 17 παρ. 2)
Γ.  Χρέωση τέλους χρήσης αποχετευτικού δικτύου Δήμου Μαλεβιζίου
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]Όπου διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων ως κατωτέρω:

  • α) στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου, τιμή χρέωσης 0,75 € ανά κυβ. κατανάλωσης νερού για τη Δημοτική Κοινότητα Γαζίου όπου τα λύματα στέλνονται στον Βιολογικό της ΔΕΥΑ Ηρακλείου,
  • β) για τις Τοπικές Κοινότητες Καλέσσα, Ροδιά, Φόδελε και Καβροχώρι με τιμή χρέωσης 0,45 € ανά κυβ. κατανάλωσης νερού,
  • γ) στη Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα, τιμή χρέωσης 0,30 € ανά κυβ. κατανάλωσης νερού
  • δ) στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου, τιμή χρέωσης 0,45 € ανά κυβ. κατανάλωσης νερού για την Τοπική Κοινότητα Τυλίσου όπου τα λύματα στέλνονται στην Ε.Ε.Λ. Τυλίσου και για τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου τιμή χρέωσης 0,30 € ανά κυβ. κατανάλωσης νερού.

[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]Τα κτίσματα που δεν υδρεύονται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου μας ή διατηρούν παράλληλα ιδιωτική γεώτρηση π.χ. ξενοδοχεία, οικίες ως κατωτέρω:

  • α) Για τις οικίες – καταστήματα ο τρόπος υπολογισμού θα γίνεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του κτίσματος ως κατωτέρω: Από 1-60 τ.μ. προς 0,50 € το τ.μ. και από 61 τ.μ. και άνω πρς 0,80 € το τ.μ.
  • β) Για τα ξενοδοχεία η χρέωση του τέλους χρήσης αποχετευτικού δικτύου θα γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 530992/28-9-87 Υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β 557) ή οποιαδήποτε νεώτερη, όπου καθορίζεται με βάση την κατηγορία του ξενοδοχείου, η ποσότητα νερού που απαιτείται ανά άτομο το εικοσιτετράωρο.

[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]Η ημερήσια κατανάλωση νερού θα υπολογίζεται με βάση τις κλίνες του ξενοδοχείου επί την ποσότητα νερού ανά άτομο επί την τιμή χρέωση ανά κυβικό νερού επί 70% τις μέσης πληρότητας του ξενοδοχείου. Η κατανάλωση νερού για τους επτά (7) μήνες λειτουργίας του ξενοδοχείου θα υπολογίζεται με βάση την ημερήσια κατανάλωση επί 210 ημέρες.

[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]Η χρέωση θα γίνεται το 2ο και το 3ο τετράμηνο του έτους.

Δ.  Χρέωση τέλους διακλάδωσης αποχέτευσης Δήμου Μαλεβιζίου
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]Για όλο το Δήμο Μαλεβιζίου την ελάχιστη χρέωση τέλους διακλάδωσης αποχέτευσης σε 500,00 € + Φ.Π.Α. εφάπαξ ανά ενιαίο οικοδομικό συγκρότημα και αφορά την κατασκευή του φρεατίου ιδιωτικής σύνδεσης και την σύνδεση του με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την απόσταση των 4,5 μέτρων.

[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]Εξαιρούνται οι οικίες που διαμένουν μόνο συνταξιούχοι μικρότερες των 50 τ.μ., όπου η ελάχιστη χρέωση χρήσης φρεατίου θα είναι 250,00 € (έκπτωση 50 %), χωρίς Φ.Π.Α.

[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]Σε περίπτωση κατασκευής φρεατίου σε μεγαλύτερη απόσταση, επιπλέον χρέωση 100,00 € το τρέχον μέτρο, χωρίς Φ.Π.Α.

Ε.  Χρέωση τέλους σύνδεσης αποχέτευσης Δήμου Μαλεβιζίου
[icon name="arrow-circle-right" class="rates" unprefixed_class=""]Για όλο το Δήμο Μαλεβιζίου την χρέωση εφάπαξ τέλους σύνδεσης αποχέτευσης:
  • α) για τις Επαγγελματικές στέγες γενικότερα έως 200 τ.μ. με το ποσό των 150,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και για κτίσματα με μεγαλύτερη επιφάνεια ορίζεται επιπλέον χρέωση με 1,50 € ανά τ.μ. χωρίς Φ.Π.Α.,
  • β) για τις τουριστικές περιοχές και για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, Studios κ.λ.π έως 35 τ.μ. με το ποσό των 50 € ανά δωμάτιο + Φ.Π.Α. Για μεγαλύτερης επιφάνειας θα χρεώνονται με 150,00 € έως 200 τ.μ. και από 201 και άνω επιπλέον 1,50 € ανά τ.μ.
  • γ) για τις οικίες έως 150 τ.μ. με το ποσό των 150,00 € + Φ.Π.Α. και για κτίσματα με μεγαλύτερη επιφάνεια ορίζεται επιπλέον χρέωση με 1,50 € ανά τ.μ. + Φ.Π.Α.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Top