Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Τιμολόγιο Υπηρεσιών ΔΕΥΑΜ Δήμου Μαλεβιζίου

Α.  Τιμολόγια Τελών Ύδρευσης
Ι.  Τιμολόγιο τελών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Γαζίου (πρώην Δήμος Γαζίου)
Πάγιο συντήρησης υδρομέτρου: 5,50 € + Φ.Π.Α.
1. Τιμολόγιο οικιακής χρήσης, Υπηρεσιών Δήμου Μαλεβιζίου και Δημοτικές Επιχειρήσεις αυτού, Εκκλησίες, Μοναστήρια, Νεκροταφεία
2. Κατηγορία Πολυτέκνων με 4 παιδιά και Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, για την παροχή υδροδότησης της μόνιμης κατοικία τους
Έκπτωση 50 % επί της αξίας υπολογισμού των κυβικών του τιμολογίου οικιακής χρήσης + Φ.Π.Α.
3. Κατηγορία Πολυτέκνων με 3 παιδιά, για την παροχή υδροδότησης της μόνιμη κατοικία τους
Έκπτωση 25 % επί της αξίας υπολογισμού των κυβικών του τιμολογίου οικιακής χρήσης + Φ.Π.Α.
4. Κατηγορία μονογονεϊκές οικογένειες, για την παροχή υδροδότησης της μόνιμης κατοικίας τους
Έκπτωση 25 % επί της αξίας υπολογισμού των κυβικών του τιμολογίου οικιακής χρήσης, που πληρούν τα όρια και τις προϋποθέσεις του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 128 Β 24-01-2017). Προϋπόθεση για την πληρωμή του εκάστοτε λογαριασμού είναι η προσκόμιση επικαιροποιημένου εγγράφου – βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές.
5. Τιμολόγιο Επαγγελματικής Στέγης (κάθε μορφής επιχείρηση ανεξαρτήτου καταναλώσεως)
1,62 € ανά κυβ. νερού + Φ.Π.Α.
6. Ιατρεία, Σχολεία, Μουσεία, Ν.Π.Δ.Δ. (ανεξαρτήτου καταναλώσεως)
0,72 € ανά κυβ. νερού + Φ.Π.Α.
7. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Δ.Ε. Γαζίου (χρέωση με τιμολόγιο Επαγγελματικής Στέγης δηλ. ανεξαρτήτου καταναλώσεως)
1,62 € ανά κυβ. νερού + Φ.Π.Α.
8. Τιμολόγιο ξενοδοχειακών μονάδων (ανεξαρτήτου καταναλώσεως)
2,34 € ανά κυβ. νερού + Φ.Π.Α.
ΙΙ.  Τιμολόγιο ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Κρουσώνα & Τυλίσου (πρώην Δήμοι Κρουσώνα & Τυλίσου)
Πάγιο συντήρησης υδρομέτρου: 5,50 € + Φ.Π.Α.
1. Τιμολόγιο οικιακής χρήσης
2. Κατηγορία Πολυτέκνων με 4 παιδιά και Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, για την παροχή υδροδότησης της μόνιμης κατοικία τους
Έκπτωση 50 % επί της αξίας υπολογισμού των κυβικών του τιμολογίου οικιακής χρήσης + Φ.Π.Α.
3. Κατηγορία Πολυτέκνων με 3 παιδιά, για την παροχή υδροδότησης της μόνιμη κατοικία τους
Έκπτωση 25 % επί της αξίας υπολογισμού των κυβικών του τιμολογίου οικιακής χρήσης + Φ.Π.Α.
4. Κατηγορία μονογονεϊκές οικογένειες, για την παροχή υδροδότησης της μόνιμης κατοικίας τους
Έκπτωση 25 % επί της αξίας υπολογισμού των κυβικών του τιμολογίου οικιακής χρήσης, που πληρούν τα όρια και τις προϋποθέσεις του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 128 Β 24-01-2017). Προϋπόθεση για την πληρωμή του εκάστοτε λογαριασμού είναι η προσκόμιση επικαιροποιημένου εγγράφου – βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές.
5. Κατηγορία επιχειρήσεων ΒΙΟ.ΠΑ (ανά κυβ. νερού ανεξαρτήτου καταναλώσεως)
Χρέωση 1,20 € + Ε.Τ.Υ. 80% + Φ.Π.Α.
6. Τιμολόγιο Επ. Στέγης (κάθε μορφής επιχείρηση ανεξαρτήτου καταναλώσεως)
0,90 € ανά κυβ. νερού + Ε.Τ.Υ. 80% + Φ.Π.Α.
Β.  Λοιπά τιμολόγια ύδρευσης για όλο το Δήμο Μαλεβιζίου
1. Δαπάνη διακλάδωσης παροχής υδροδότησης (Άρθρο 14 παρ.2)
150,00 € + Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων και των υλικών)

2. Τέλος σύνδεσης υδρομετρητή (Άρθρο 14 παρ. 2)
30,00 € + Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων και των υλικών)

3. Δαπάνη μετατόπισης υδρομετρητή (Άρθρο 5, ενότητα Β, παρ. 2)
50,00 € + Φ.Π.Α

4. Δαπάνη μετατροπής παροχής (Άρθρο 5, ενότητα Β, παρ. 1)
30,00 + Φ.Π.Α

5. Δαπάνη μεταφοράς παροχής (Άρθρο 5, ενότητα Α, παρ. 2) & (Άρθρο 15 παρ. 4)
80,00 + Φ.Π.Α

6. Τέλος ελέγχου λειτουργίας υδρομέτρου (Άρθρο 6 παρ. 5) & (Άρθρο 21 παρ. 3)
30,00 € + Φ.Π.Α

7. Δαπάνη αντικατάστασης υδρομετρητή (Άρθρο 21 παρ. 9)
50,00 + Φ.Π.Α

8. Τέλος επανασύνδεσης υδρομετρητή (Άρθρο 17 παρ. 3)
30,00 + Φ.Π.Α

9. Τέλος αποκάλυψης φρεατίου (Άρθρο 8 παρ. 3)
30,00 + Φ.Π.Α

10. Εγγύηση χρήσης υδρομετρητή 1/2" (Ισχύει μόνο για τους ενοικιαστές) (Άρθρο 16 παρ. 1,2)
200,00 + Φ.Π.Α

11. Εγγύηση χρήσης υδρομετρητή 1" (Ισχύει μόνο για τους ενοικιαστές) (Άρθρο 16 παρ. 1,2)
300,00 + Φ.Π.Α

12. Πρόστιμο κλοπής νερού χωρίς υδρομετρητή (Άρθρο 22 παρ. 1,2) & (Άρθρο 2 παρ. 4)
Tο διπλάσιο τις κατ΄ εκτίμηση κατανάλωσης, με ελάχιστη χρέωση 250 κυβ. + Φ.Π.Α

13. Πρόστιμο μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (Άρθρο 6 παρ. 3 & Άρθρο 2 παρ. 10)
100,00 € + Φ.Π.Α

14. Τέλος αντικατάστασης διακόπτη
30,00 € + Φ.Π.Α

15. Τέλος αποκατάστασης ασφάλτου, με υπόστρωμα, ανά τρέχων μέτρο
30,00 € + Φ.Π.Α

16. Ελάχιστη χρέωση ανά ώρα εργασίας υδραυλικού
30,00 € + Φ.Π.Α.

17. Ελάχιστη χρέωση ανά ώρα εργασίας βοηθού υδραυλικού
20,00 € + Φ.Π.Α.

18. Ελάχιστη χρέωση ανά ώρα εργασίας εκσκαφέα με χειριστή, χωρίς σφύρα
35,00 € + Φ.Π.Α.

19. Ελάχιστη χρέωση ανά ώρα εργασίας φορτηγού
35,00 € + Φ.Π.Α.

20. Προσαύξηση σε ανεξόφλητους λογ/σμούς: 1% μηνιαίος (Άρθρο 17 παρ. 2)
Γ.  Χρέωση τέλους χρήσης αποχετευτικού δικτύου Δήμου Μαλεβιζίου
Όπου διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων ως κατωτέρω:

  • α) στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου, τιμή χρέωσης 0,75 € ανά κυβ. κατανάλωσης νερού για τη Δημοτική Κοινότητα Γαζίου όπου τα λύματα στέλνονται στον Βιολογικό της ΔΕΥΑ Ηρακλείου,
  • β) για τις Τοπικές Κοινότητες Καλέσσα, Ροδιά, Φόδελε και Καβροχώρι με τιμή χρέωσης 0,45 € ανά κυβ. κατανάλωσης νερού,
  • γ) στη Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα, τιμή χρέωσης 0,30 € ανά κυβ. κατανάλωσης νερού
  • δ) στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου, τιμή χρέωσης 0,45 € ανά κυβ. κατανάλωσης νερού για την Τοπική Κοινότητα Τυλίσου όπου τα λύματα στέλνονται στην Ε.Ε.Λ. Τυλίσου και για τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου τιμή χρέωσης 0,30 € ανά κυβ. κατανάλωσης νερού.

Τα κτίσματα που δεν υδρεύονται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου μας ή διατηρούν παράλληλα ιδιωτική γεώτρηση π.χ. ξενοδοχεία, οικίες ως κατωτέρω:

  • α) Για τις οικίες – καταστήματα ο τρόπος υπολογισμού θα γίνεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του κτίσματος ως κατωτέρω: Από 1-60 τ.μ. προς 0,50 € το τ.μ. και από 61 τ.μ. και άνω πρς 0,80 € το τ.μ.
  • β) Για τα ξενοδοχεία η χρέωση του τέλους χρήσης αποχετευτικού δικτύου θα γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 530992/28-9-87 Υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β 557) ή οποιαδήποτε νεώτερη, όπου καθορίζεται με βάση την κατηγορία του ξενοδοχείου, η ποσότητα νερού που απαιτείται ανά άτομο το εικοσιτετράωρο.

Η ημερήσια κατανάλωση νερού θα υπολογίζεται με βάση τις κλίνες του ξενοδοχείου επί την ποσότητα νερού ανά άτομο επί την τιμή χρέωση ανά κυβικό νερού επί 70% τις μέσης πληρότητας του ξενοδοχείου. Η κατανάλωση νερού για τους επτά (7) μήνες λειτουργίας του ξενοδοχείου θα υπολογίζεται με βάση την ημερήσια κατανάλωση επί 210 ημέρες.

Η χρέωση θα γίνεται το 2ο και το 3ο τετράμηνο του έτους.

Δ.  Χρέωση τέλους διακλάδωσης αποχέτευσης Δήμου Μαλεβιζίου
Για όλο το Δήμο Μαλεβιζίου την ελάχιστη χρέωση τέλους διακλάδωσης αποχέτευσης σε 500,00 € + Φ.Π.Α. εφάπαξ ανά ενιαίο οικοδομικό συγκρότημα και αφορά την κατασκευή του φρεατίου ιδιωτικής σύνδεσης και την σύνδεση του με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την απόσταση των 4,5 μέτρων.

Εξαιρούνται οι οικίες που διαμένουν μόνο συνταξιούχοι μικρότερες των 50 τ.μ., όπου η ελάχιστη χρέωση χρήσης φρεατίου θα είναι 250,00 € (έκπτωση 50 %), χωρίς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση κατασκευής φρεατίου σε μεγαλύτερη απόσταση, επιπλέον χρέωση 100,00 € το τρέχον μέτρο, χωρίς Φ.Π.Α.

Ε.  Χρέωση τέλους σύνδεσης αποχέτευσης Δήμου Μαλεβιζίου
Για όλο το Δήμο Μαλεβιζίου την χρέωση εφάπαξ τέλους σύνδεσης αποχέτευσης:
  • α) για τις Επαγγελματικές στέγες γενικότερα έως 200 τ.μ. με το ποσό των 150,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και για κτίσματα με μεγαλύτερη επιφάνεια ορίζεται επιπλέον χρέωση με 1,50 € ανά τ.μ. χωρίς Φ.Π.Α.,
  • β) για τις τουριστικές περιοχές και για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, Studios κ.λ.π έως 35 τ.μ. με το ποσό των 50 € ανά δωμάτιο + Φ.Π.Α. Για μεγαλύτερης επιφάνειας θα χρεώνονται με 150,00 € έως 200 τ.μ. και από 201 και άνω επιπλέον 1,50 € ανά τ.μ.
  • γ) για τις οικίες έως 150 τ.μ. με το ποσό των 150,00 € + Φ.Π.Α. και για κτίσματα με μεγαλύτερη επιφάνεια ορίζεται επιπλέον χρέωση με 1,50 € ανά τ.μ. + Φ.Π.Α.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Top