Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Οδηγίες για την Εξόφληση Λογαριασμών μέσω ΔΙΑΣ

Μέσω του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά πολυάριθμες συναλλαγές είσπραξης ή πληρωμής οφειλών οργανισμών και επιχειρήσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε την πληρωμή σας μέσω e-banking, phone banking ή σε κατάστημα χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ σε όποια από τις παρακάτω τράπεζες τηρείτε λογαριασμό.

Κατά την πληρωμή με e-banking ή phone banking, χρησιμοποιήστε τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ (αναγράφεται επάνω δεξιά στο λογαριασμό της ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ) και επιλέξτε ΔΕΥΑΜ στην κατηγορία Πληρωμές.
Top