Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Ταυτότητα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που δημιουργήθηκε με την 14/2005 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαζίου. Συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο 1069/80 που προβλέπει τη σύσταση Δ.Ε.Υ.Α. σε όλους τους Δήμους. (Φ.Ε.Κ. συστάσεως Δ.Ε.Υ.Α.Γ. 405/29/3/2005).

Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, τα αντικείμενα και οι αρμοδιότητες σε σχέση με τα αντικείμενα της ύδρευσης και της αποχέτευσης για όλα τα διαμερίσματα του Δήμου Μαλεβιζίου περιέχονται αυτοδίκαια, βάσει του νόμου, από το Δήμο Μαλεβιζίου στη Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου.

Σκοπός & Στόχοι

Τα αντικείμενα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. είναι:

Η μελέτη, κατασκευή, επισκευή, επέκταση, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης καθώς και των γεωτρήσεων και των δεξαμενών ύδρευσης στο σύνολο του Δήμου Μαλεβιζίου. Επίσης η κατασκευή λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.

Η προετοιμασία όλων των μελετών για να ικανοποιηθεί η κυριότερη περιβαλλοντική υποδομή στο Δήμο Μαλεβιζίου που δεν είναι άλλη από την εγκατάσταση δικτύων αποχέτευσης στο σύνολο του Δήμου και η επεξεργασία των λυμάτων με εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών.

Η έκδοση και είσπραξη λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης.

Η σύνταξη και εφαρμογή κανονισμού λειτουργίας δικτύων ύδρευσης, και αποχέτευσης.

Η επιβολή και είσπραξη τελών ύδρευσης και αποχέτευσης οφειλόμενων λογαριασμών, καθώς και προστίμων για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η αστυνόμευση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και εφαρμογή των αντίστοιχων κανονισμών δικτύων.

Η επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη της τον ανταποδοτικό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν τα έσοδα της, καθόρισε την τιμολογιακή της πολιτική εφαρμόζοντας χαμηλές χρεώσεις πόσιμου νερού. Το ισχύον τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. είναι κλιμακωτό, ενθαρρύνοντας την οικονομία νερού και εξασφαλίζοντας την χαμηλότερη δυνατή χρέωση στις μικρές καταναλώσεις και τα νοικοκυριά, ενώ έχει δοθεί βαρύτητα στους πολύτεκνους με έκπτωση 50% στην αξία τιμολογίου.

Top