Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου είναι ο Αναστάσιος Λιαδάκης

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου είναι ο Βάμβουκας Ιωάννης

Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜ:

 1. Αναστάσιος Λιαδάκης Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Αλμπαντάκη Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
 2. Νίκη Ζερβού Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Κουτσογιάννη, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
 3. Χρύσα Λυρώνη, Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Γρηγόρη Περυσινάκη, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
 4. Μαρίνα Βογιατζή, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Γρηγόρη Φασουλάκη, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
 5. Μιχαήλ Μαρκογιαννάκης, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ρεράκη, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
 6. Σαββάκης Φίλιππος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Παπαδομανωλάκη, Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψηφία).
 7. Ντουλάκης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας), με αναπληρωτή τον Γεώργιο Βαλτζάκη , Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψηφία).
 8.  Μαρίνος Μαρίνος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση.
 9.  Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, ο καθορισμός του οποίου , καθώς και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του προτεινόμενου μέλους, θα γίνει με επόμενη απόφαση Δ.Σ.
 10. Ιωάννης Βάμβουκας δημότης (με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης), με αναπληρωτή τον Ιωάννη Άσπρη (πλειοψηφία).
 11. Γεώργιος Κατσαμάνης, δημότης (με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης), με αναπληρωτή τον Σταύρο Βαμβουκάκη (πλειοψηφία).

Θητεία

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. (παρ.3 άρθρο 3 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4483/17 και την παρ.2 του άρθρου 348 του Ν.4512/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 99 του Ν.4604/19)

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
pdf ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΣ ΔΕΥΑΜ 135 KB
pdf Ορισμός Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ 386 KB
Top