Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Αιτήσεις

ΕΝΤ 07-01-01

Αίτηση Ύδρευσης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία
 • Οποιοσδήποτε τίτλος ιδιοκτησίας (Ε9 ή διαθήκη ή άδεια οικοδομής ή συμβόλαιο)
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Για να γίνει δεκτή η αιτήση είναι απαραίτητο να είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία.

Κατεβάστε την αίτηση:

ΕΝΤ 07-02-01

Αίτηση Αποχέτευσης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία

Για να γίνει δεκτή η αιτήση είναι απαραίτητο να είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία.

Κατεβάστε την αίτηση:

ΕΝΤ 07-03-01

Αίτηση ΔΕΥΑΜ (Γενικής Χρήσης)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία

Για να γίνει δεκτή η αιτήση είναι απαραίτητο να είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία.

Κατεβάστε την αίτηση:

ΕΝΤ 07-04-01

Ένσταση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία

Για να γίνει δεκτή η αιτήση είναι απαραίτητο να είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία.

Κατεβάστε την αίτηση:

ΕΝΤ 07-05-01

Αίτηση Μεταβίβασης Παροχής Υδροδότησης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία
 • Οποιοσδήποτε τίτλος ιδιοκτησίας (Ε9 ή διαθήκη ή άδεια οικοδομής ή συμβόλαιο)
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Για να γίνει δεκτή η αιτήση είναι απαραίτητο να είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία.

Κατεβάστε την αίτηση:

Top