Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΥΑΜ

31 Οκτωβρίου, 2014

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Κάνουμε γνωστό στους Οφειλέτες της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 207/2014 απόφασή του, ενέκρινε τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 40 δόσεις, σύμφωνα με το Ν. 4304/2014, με ποσοστό μείωσης προσαυξήσεων αντιστρόφως ανάλογο των δόσεων.
Αιτήσεις οφειλετών για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλονται στη Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου το αργότερο έως τις 14/11/2014.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Σαββάκης Φίλιππος

Τελευταία τροποποίηση: 1 Μαρτίου, 2019

Top