Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Ανακοίνωση για καθαρισμό των δεξαμενών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου στον Κρουσσώνα και Σάρχο

5 Απριλίου, 2019

Από την Τρίτη 9/4/2019 έως την Πέμπτη 11/4/2019 θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός των δεξαμενών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου στον Κρουσσώνα. Την Τετάρτη 10/4/2019 και την Πέμπτη 11/4/2019 θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός της δεξαμενής ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου στον Σάρχο.

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού ενδέχεται να υπάρξει διακοπή υδροδότησης. Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού των δεξαμενών, την Πέμπτη 11/4/2019 συνιστάται στους κατοίκους να αφήσουν τις βρύσες τους ανοιχτές για μικρό χρονικό διάστημα μετά τον καθαρισμό ώστε να συντελέσουν στην ταχύτερη εκκένωση του δικτύου από το νερό που ενδέχεται να έχει παραπάνω ποσότητες χλωρίου.

                                                                                   Ο Γενικός Δ/ντης της ΔΕΥΑΜ                                                                                       

Γιώργος Κουγιουμουτζάκης

 

Τελευταία τροποποίηση: 10 Μαΐου, 2019

Top