Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Ανακοίνωση για ορθή επανάληψη του τιμολογίου που αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Επισκευή Φθορών Οδοστρωμάτων-Αποκατάσταση τομών»

9 Ιανουαρίου, 2020

Σας ενημερώνουμε ότι  λόγω συμφωνίας της αριθμητικής τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο ( Μ2 ) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος και της τιμής ολογράφως που αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Επισκευή Φθορών Οδοστρωμάτων-Αποκατάσταση τομών» επισυνάπτουμε το τιμολόγιο σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στα Τεύχη Διακήρυξης και το σύνδεσμο του διαγωνισμού.

 

Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή Φθορών Οδοστρωμάτων-Αποκατάσταση τομών»

 

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: 9 Ιανουαρίου, 2020

Top