Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Παροχή Διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ, ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» με α/α 83650

26 Φεβρουαρίου, 2020

Γάζι,   26/02/2020
Αριθ. Πρωτ.: 300

Θέμα: Παροχή Διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ, ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» με α/α 83650

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 300/19-02-2020 έγγραφο της εταιρείας Dialynas S.A. για παροχή διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό του θέματος, σας αποστέλλουμε τις απαντήσεις της Υπηρεσίας μας.

         Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της  ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
Αναστάσιος Λιαδάκης

Συνημμένα

  • Το με αρ. πρωτ. 300/19-02-2020 έγγραφο της εταιρείας Dialynas S.A.
  • Το έγγραφο με τις απαντήσεις της ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Παροχή Διευκρινήσεων

  1. Για την ΕΕΛ Γωνιών ο πληθυσμός σχεδιασμού θα είναι  469 ΙΚ.

          Τα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού είναι τα ακόλουθα (θέρος 20ετίας):

  • Mέση ημερήσια παροχή λυμάτων = 100*10-3 m3/d/ ΙΚ *469 ΙΚ =46,9 m3/d
  • Mέγιστη ημερήσια παροχή λυμάτων = 200*10-3 m3/d/ ΙΚ *469 ΙΚ =93,8 m3/d
  • Mέγιστη ωριαία παροχή λυμάτων = 93,8 m3/24 hr *3,00 (αδιάστατος συντελ.) =11,73 m3/hr
  • Μέγιστο ημερήσιο οργανικό φορτίο = 60* 10-3 kg BOD /d/ΙΚ *469 ΙΚ = 28,14 kg BOD/d

Επισημαίνεται ότι οποιοιδήποτε επιπλέον υπολογισμοί απαιτηθούν για τη διαστασιολόγηση της ΕΕΛ των  Γωνιών από κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο πληθυσμός σχεδιασμού  θα ληφθεί  ίσος με  469 ΙΚ.

  1. Δεκτό είναι κάθε σύστημα προεπεξεργασίας, αρκεί να πληροί-ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις :

     – Αφαίρεση-συγκράτηση των αιωρουμένων στερεών και λιπών

     – Βιοσταθεροποίηση των στερεών

     – Ασφαλή υγειονομικά και περιβαλλοντικά διαχείριση των υπολειμμάτων

  1. Δεν μπορεί να αφαιρεθεί ο μετρητής παροχής στην είσοδο της ΕΕΛ, όπως ρητά αναφέρεται στη διακήρυξη. (παρ. 2.3.2).
  2. Το πραγματικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που θα επωμίζεται – πληρώνει ο ανάδοχος περιορίζεται αμιγώς στις καταναλισκόμενες kWH του συστήματος επί την τεκμαρτή τιμή των 0,13 €/KWH και δεν περιλαμβάνει πρόσθετα κόστη όπως πάγια, χρεώσεις δήμου κλπ.Η Τεχνική Δ/ντρια της ΔΕΥΑΜ

Παρασκευή Μπαρτσίδη

Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος MSc

Περιληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου 2: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Οικισμών Μαράθου, Γωνιών και Αστυρακίου Δήμου Μαλεβιζίου» της πράξης «Έργα Διαχείρισης Λυμάτων Οικισμών Μαράθου, Γωνιών και Αστυρακίου Δήμου Μαλεβιζίου»

 

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
pdf Παροχή διευκρινήσεων 173 KB

Τελευταία τροποποίηση: 26 Φεβρουαρίου, 2020

Top