Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της ΔΕΥΑΜ

11 Σεπτεμβρίου, 2020

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Δείτε Σχετικά Αρχεία

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: 11 Σεπτεμβρίου, 2020

Top