Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Αγορά ακινήτου για την εγκατάσταση δεξαμενής άρδευσης των επεξεργασμένων λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Ροδιάς και Παλαιοκάστρου του Δήμου Μαλεβιζίου»

16 Σεπτεμβρίου, 2020

Διακήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ακινήτου (Α΄φάση της Δημοπρασίας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (ΔΕΥΑΜ)

διακηρύσσει την αγορά ακινήτου για την εγκατάσταση δεξαμενής άρδευσης όπου θα καταλήγουν τα επεξεργασμένα λύματα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του οικισμού Ροδιάς και του Παλαιοκάστρου του Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την απόφ.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ 171/2020.

Το ακίνητο πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Καλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων κατάλληλων για τον ανωτέρω σκοπό που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να καταθέσουν τον φάκελο της προσφοράς τους (χωρίς οικονομικό τίμημα στην παρούσα Α΄φάση) στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ, στη διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι, Τ.Κ.71414, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και συγκεκριμένα έως και την 06-10-2020 ημέρα Τρίτη.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων αποστέλλονται στην «Επιτροπή εκτίμησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων» της ΔΕΥΑΜ.

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                               ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
zip Τεύχη διακήρυξης676 KB

Τελευταία τροποποίηση: 17 Σεπτεμβρίου, 2020

Top