Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Παγκόσμια Ημέρα του Νερού

22 Μαρτίου, 2021

Η 22α Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον Ο.Η.Ε. ως Παγκόσμια Ημέρα του Νερού.

 Η σημασία του για κάθε μορφή ζωής είναι καθοριστική. ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ.

Το 2021 γιορτάζουμε την αξία του νερού και αναδεικνύεται η σημασία του τόσο στο περιβάλλον όσο και στην κοινωνία και την οικονομία

Ο ρόλος του νερού στην διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας έγινε ακόμα και στην περίοδο που διανύουμε με την πανδημία του covid – 19 ακόμα ποιο ισχυρός και εμφανής.

Το δικαίωμα πρόσβασης στο πόσιμο νερό αποτελεί απαράβατο δικαίωμα κάθε ανθρώπου όπως και η ενημέρωση του καταναλωτή για την ποιότητα του σε κάθε περιοχή.

 Η Οδηγία 2184/2020/ΕΕ αποτελεί την σημαντικότερη θεσμική εξέλιξη στον τομέα του νερού το τελευταίο διάστημα. Η σημασία της βρίσκεται στην προσπάθεια μιας ολοκληρωμένης δράσης για την διαφύλαξη του πόσιμου νερού από την πηγή έως την βρύση του καταναλωτή.

 Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης   (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)  μέλος της οποίας  είναι και η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου έχει αναπτύξει και λειτουργεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού σε όλη τη χώρα από το 2018 το οποίο έχει θεσμικά αναγνωρισθεί από το Υπουργείο Υγείας.

Το Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. δίνει ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα δεδομένα αυτά παρέχονται στους πολίτες με εύκολα αναγνώσιμη και κατανοητή μορφή είτε μέσα από την ιστοσελίδα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (info@edeya.gr) ή την ιστοσελίδα της κάθε Δ.Ε.Υ.Α. ξεχωριστά, καθώς και μέσα από εφαρμογή για το κινητό (mobile app). Έτσι, οι πολίτες μπορούν να  ενημερώνονται για την ποιότητα του νερού που καταναλώνουν σε μια περιοχή είτε αυτοί διαμένουν στην περιοχή αυτή είτε την επισκέπτονται, γρήγορα και ανά πάσα στιγμή.

Ας δώσουμε την απαραίτητη προσοχή στο μοναδικό αυτό αγαθό που καθορίζει την ύπαρξη μας και την ποιότητα στη ζωή μας το ΝΕΡΟ.

Τελευταία τροποποίηση: 22 Μαρτίου, 2021

Top