Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Παροχή Διευκρινήσεων για τον ανοικτό, ηλεκτρονικό, μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ» και α/α 172014 στο ΕΣΗΔΗΣ.

28 Σεπτεμβρίου, 2022

Γάζι, 28/09/2022
Αριθ. Πρωτ. : 2574

Σε συνέχεια αιτήματος παροχής διευκρινήσεων για τον αναφερόμενο στο θέμα διαγωνισμό, σας κάνουμε γνωστό ότι το είδος που περιγράφεται στον αύξοντα 29 «Καπέλα προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία»  των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, το υλικό κατασκευής του θα είναι από βαμβάκι 100%.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της  ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
Αναστάσιος Λιαδάκης

 

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
pdf ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ133 KB

Τελευταία τροποποίηση: 28 Σεπτεμβρίου, 2022

Top