Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Αναρρόφηση υφάλμυρου νερού με χρήση αντλιών, παρόχθια του Αλμυρού Ποταμού, ο οποίος τροφοδοτείται από την πηγή του Αλμυρού Ηρακλείου, και όδευσή του προς μονάδα αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

22 Μαρτίου, 2023

Xορήγηση άδειας εκτέλεσης του έργου και χρήσης νερού (υδρομάστευση πηγής) με τα στοιχεία:

Δικαιούχος: ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Χρήση: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ

Περιφερειακή Ενότητα: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δήμος: Μαλεβιζίου

Δημοτική Ενότητα: Γαζίου

Τοποθεσία υδροληψίας: ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ που ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα 13 (ΚΡΗΤΗ) και στη λεκάνη απορροής EL 39.

Η πηγή του Αλμυρού εκφορτίζει το ΥΥΣ EL1300064 Καρστικό Κέρης Τύλισου..

 

Έργο: Αναρρόφηση υφάλμυρου νερού με χρήση αντλιών, παρόχθια του Αλμυρού Ποταμού, ο οποίος τροφοδοτείται από την πηγή του Αλμυρού Ηρακλείου, και όδευσή του προς μονάδα αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Η επεξεργασία του νερού θα γίνεται με την τεχνολογία της αντίστροφης ώσμωσης με τη χρήση κατάλληλων μεμβρανών. Ο βαθμός ανάκτησης εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται στα 70% έως 80%. Η μονάδα αντίστροφης ώσμωσης θα λειτουργεί 340 ημέρες το χρόνο.

  1. Η άδεια αυτή ισχύει για ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση νερού και συγκεκριμένα για την τροφοδοσία μονάδας αφαλάτωσης, δυναμικότητας επεξεργασίας 6.700m3 νερού/ημέρα (ήτοι 2.278.000m3 νερού/ έτος) για την παραγωγή πόσιμου νερού 5.000m3 / ημέρα (οι ανωτέρω ποσότητες ισχύουν για βαθμό ανάκτησης 75% κατά τη διαδικασία της αντίστροφης ώσμωσης).

Η χρονική περίοδος χρήσης του νερού ορίζεται από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
pdf ΑΛΜΥΡΟΣ_ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ 237 KB

Τελευταία τροποποίηση: 22 Μαρτίου, 2023

Top