Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Ανακοίνωση Δ.Ε.Υ.Α.Μ.: Ροή νερού στα πρανή στη θέση Δαμακά Ροδιάς

9 Αυγούστου, 2023

Γάζι     09/08/2023
Αρ. Πρωτ.: 2147

ΠΡΟΣ
Κοινότητα Ροδιάς

Το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται νερό να ρέει στα πρανή στη θέση Δαμακά Ροδιάς. Τόσο από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ροδιάς κο. Στρατάκη, όσο και από τον Τοπικό Σύμβουλο κο. Ροδίτη ενημερώθηκαν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΜ ότι το νερό που εμφανίζεται στα πρανή είναι από την υπερχείλιση ενός πηγαδιού το οποίο βρίσκεται εντός οικίας και καταλήγει στη θέση Δαμακά Ροδιάς. Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου αμέσως προέβη στην απαραίτητη διερεύνηση του ζητήματος.

Στα πλαίσια διερεύνησης της προέλευσης των νερών που ρέουν στα πρανή, έγιναν τμηματικές διακοπές νερού στην ευρύτερη περιοχή χωρίς όμως αυτό να οδηγήσει σε μείωση της ποσότητας νερού που κατέληγε στα πρανή. Η ΔΕΥΑΜ προχώρησε σε διεξοδικό έλεγχο του δικτύου ύδρευσης με το ειδικό μηχάνημα ηχοεντοπισμού διαρροών και αποκατέστησε αμέσως 3 μικρές διαρροές που εντοπίστηκαν. Η ΔΕΥΑΜ προέβη επίσης σε μικροβιολογική και φυσικοχημική ανάλυση από πιστοποιημένο εργαστήριο σε δείγμα από το νερό που ρέει στα πρανή. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεν προκύπτει συνάφεια των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού στο εν λόγω σημείο με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού από το οποίο υδροδοτείται η Ροδιά (νερό από αφαλάτωση).

Παρόλο που από τα μέχρι στιγμής δεδομένα το νερό που ρέει δεν φαίνεται να προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΜ, η Υπηρεσία μας θα συνεχίσει την έρευνα και την συγκέντρωση στοιχείων.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
pdf Ανακοίνωση 336 KB

Τελευταία τροποποίηση: 9 Αυγούστου, 2023

Top