Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.: Ροή νερού στα πρανή στη θέση Δαμακά Ροδιάς – Αποτελέσματα περαιτέρω αναλύσεων

17 Αυγούστου, 2023

Γάζι 17/08/2023
Αρ. Πρωτ.: 2246

 

         ΠΡΟΣ

        Κοινότητα Ροδιάς

Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου στα πλαίσια διερεύνησης της προέλευσης των νερών που ρέουν στα πρανή στη θέση Δαμακά Ροδιάς, προέβη σε δεύτερη επαναληπτική ανάλυση από πιστοποιημένο εργαστήριο για το εν λόγω σημείο, σε ανάλυση του νερού στο πηγάδι καθώς και σε συγκριτική ανάλυση από το κοντινότερο σημείο δειγματοληψίας του δικτύου ύδρευσης.

 Η επαναληπτική δειγματοληψία από το νερό στα πρανή στη θέση Δαμακά, επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα της πρώτης στο ίδιο σημείο παρουσιάζοντας σχεδόν ίδιες τιμές  σε όλες τις παραμέτρους που αναλύθηκαν. Βάσει αυτών, δεν προκύπτει συνάφεια των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού στο εν λόγω σημείο με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού από το οποίο υδροδοτείται η Ροδιά. Βάσει της ανάλυσης δείγματος από το πηγάδι, φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι το νερό στο πηγάδι και το νερό που ρέει στα πρανή πηγάζουν από το ίδιο υδροφόρο στρώμα καθώς οι τιμές σε όλες τις παραμέτρους που αναλύθηκαν είναι πολύ κοντινές με ελάχιστη απόκλιση.

Όσον αφορά την συγκριτική ανάλυση με το κοντινότερο σημείο δειγματοληψίας του δικτύου ύδρευσης, από την πρόσφατη δειγματοληψία (08-08-2023) επιβεβαιώθηκε η πολύ μεγάλη απόκλιση σε όλες τις παραμέτρους από το νερό που ρέει στα πρανή καθώς και από αυτό του πηγαδιού. Το νερό στο εν λόγω σημείο του δικτύου ύδρευσης επίσης εμφάνιζε την αναμενόμενη συνάφεια με προηγούμενες φυσικοχημικές αναλύσεις στο ίδιο σημείο.

Από όλα τα ανωτέρω δεδομένα, το νερό που ρέει στα πρανή στη θέση Δαμακά Ροδιάς δεν φαίνεται να προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΜ.

 

Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΜ

Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
pdf Ανακοίνωση 205 KB

Τελευταία τροποποίηση: 17 Αυγούστου, 2023

Top