Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Οικονομική Υπηρεσία

ΔΕΥΑΜΙσολογισμοίΟικονομική Υπηρεσία

Ισολογισμός 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ  Μαλεβιζίου στην 11η/12-8-2021 Συνεδρίασή του...

Top